select
 • ผู้เขียน
 • หัวข้อ: ตรวจสอบเบอร์โทรเข้า-ออก ของ 1 2 Call

 • Tech_com02

  Newbie

  Post: 1

   x 0

  • โพสท์เมื่อ : 11-06-12 20:09
  •   

  ในกรณีที่เครื่องไม่ได้อยู่กับตัวสามรถตรวจสอบเบอร์โทรเข้า-ออกได้หรือเปล่าครับ


 • salinefang

  Newbie

  Post: 2

   x 0

 • ความเห็นที่ #14
  • โพสท์เมื่อ : 24-08-12 16:07
  •   
  • Reply

  เช็คเบอย้อนหลังทามไงคร่า


  ความเห็นที่ # 16 โพสท์เมื่อ : 24-08-12 16:16

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  คุณ salinefang  สามารถตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานโทรออกผ่าน eservice ย้อนหลังได้ถึง 30 วันนับตั้งแต่วันที่เข้าใช้งานค่ะ ตามมากันเลย https://12calleservice.ais.co.th/EPPWeb/index.html


  ความเห็นที่ # 16 โพสท์เมื่อ : 24-08-12 16:16

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  คุณ salinefang  สามารถตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานโทรออกผ่าน eservice ย้อนหลังได้ถึง 30 วันนับตั้งแต่วันที่เข้าใช้งานค่ะ ตามมากันเลย https://12calleservice.ais.co.th/EPPWeb/index.html


  ความเห็นที่ # 16 โพสท์เมื่อ : 24-08-12 16:16

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  คุณ salinefang  สามารถตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานโทรออกผ่าน eservice ย้อนหลังได้ถึง 30 วันนับตั้งแต่วันที่เข้าใช้งานค่ะ ตามมากันเลย https://12calleservice.ais.co.th/EPPWeb/index.html • callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1

 • ความเห็นที่ #1
  • โพสท์เมื่อ : 11-06-12 21:48
  •   
  • Reply

  โดยปกติแล้ว การตรวจสอบรายละเอียดการใช้งาน ระบบจะมีการส่ง SMS  One Time Password ให้ที่ตัวเครื่องนะคะ  เพื่อเป็นการยืนยันความเป็นเจ้าของเครื่องผู้ใช้งาน 

  หากเครื่องไม่ได้อยู่ด้วย  คุณ Tech_com02 สามารถเข้าตรวจสอบได้  โดยต้องสอบถาม One Time Password กับผู้ถือตัวเครื่องอีกครั้งหนึ่งค่ะ  หากผู้ถือเครื่องยินยอมแจ้งรหัส ก็สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ  โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้งานย้อนหลังได้ฟรี !!   30 วันค่ะ  • 0907896973

  Newbie

  Post: 1

   x 0

 • ความเห็นที่ #2
  • โพสท์เมื่อ : 19-08-12 11:22
  •   
  • Reply

  อยากรู้เบอรโทรเข้าออก


  ความเห็นที่ # 3 โพสท์เมื่อ : 19-08-12 12:42

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  คุณ สามารถตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานโทรออกผ่าน eservice โดยเช็คย้อนหลังได้ถึง30 วันนับตั้งแต่วันที่เข้าใช้งานค่ะ https://12calleservice.ais.co.th/EPPWeb/index.html
  ความเห็นที่ # 3 โพสท์เมื่อ : 19-08-12 12:42

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  คุณ สามารถตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานโทรออกผ่าน eservice โดยเช็คย้อนหลังได้ถึง30 วันนับตั้งแต่วันที่เข้าใช้งานค่ะ https://12calleservice.ais.co.th/EPPWeb/index.html
  ความเห็นที่ # 3 โพสท์เมื่อ : 19-08-12 12:42

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  คุณ สามารถตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานโทรออกผ่าน eservice โดยเช็คย้อนหลังได้ถึง30 วันนับตั้งแต่วันที่เข้าใช้งานค่ะ https://12calleservice.ais.co.th/EPPWeb/index.html

 • dermbang91

  Newbie

  Post: 1

   x 0

 • ความเห็นที่ #4
  • โพสท์เมื่อ : 19-08-12 19:53
  •   
  • Reply

  เราจะตรวจสอบรายระเอียดการรับสาย หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้าเบอร์เราได้ทางไหนบ้างค่ะ จะนำไปใช้ประกอบในชั้นศาลค่ะ


 • salinefang

  Newbie

  Post: 2

   x 0

 • ความเห็นที่ #15
  • โพสท์เมื่อ : 24-08-12 16:07
  •   
  • Reply

  เช็คเบอย้อนหลังทามไงคร่า


  ความเห็นที่ # 17 โพสท์เมื่อ : 24-08-12 16:17

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  คุณ salinefang  สามารถตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานโทรออกผ่าน eservice ย้อนหลังได้ถึง 30 วันนับตั้งแต่วันที่เข้าใช้งานค่ะ ตามมากันเลย https://12calleservice.ais.co.th/EPPWeb/index.html


  ความเห็นที่ # 17 โพสท์เมื่อ : 24-08-12 16:17

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  คุณ salinefang  สามารถตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานโทรออกผ่าน eservice ย้อนหลังได้ถึง 30 วันนับตั้งแต่วันที่เข้าใช้งานค่ะ ตามมากันเลย https://12calleservice.ais.co.th/EPPWeb/index.html


  ความเห็นที่ # 17 โพสท์เมื่อ : 24-08-12 16:17

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  คุณ salinefang  สามารถตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานโทรออกผ่าน eservice ย้อนหลังได้ถึง 30 วันนับตั้งแต่วันที่เข้าใช้งานค่ะ ตามมากันเลย https://12calleservice.ais.co.th/EPPWeb/index.html • widwiw

  Newbie

  Post: 2

   x 0

 • ความเห็นที่ #18
  • โพสท์เมื่อ : 03-09-12 08:35
  •   
  • Reply

  อยากทราบเบอร์โทรศัพท์หมายเลขนี้ว่าโทรมาจากที่ไหน 0854475926 คะตรวจสอบให้ด้วยนะคะ

  ความเห็นที่ # 20 โพสท์เมื่อ : 03-09-12 10:14

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  CC ต้องขออภัยในควมไม่สะดวกนะคะ เนื่องจาก CC ไม่สามารถทราบได้ว่าหมายเลขดังกล่าวโทรเข้ามาใช้งานอยู่ในพื้นที่ใด เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรแล้วหากคุณ widwiw ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานอย่างไร แจ้ง CC ได้เลยนะคะ ยินดีดูแลค่ะ


  ความเห็นที่ # 20 โพสท์เมื่อ : 03-09-12 10:14

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  CC ต้องขออภัยในควมไม่สะดวกนะคะ เนื่องจาก CC ไม่สามารถทราบได้ว่าหมายเลขดังกล่าวโทรเข้ามาใช้งานอยู่ในพื้นที่ใด เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรแล้วหากคุณ widwiw ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานอย่างไร แจ้ง CC ได้เลยนะคะ ยินดีดูแลค่ะ


  ความเห็นที่ # 20 โพสท์เมื่อ : 03-09-12 10:14

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  CC ต้องขออภัยในควมไม่สะดวกนะคะ เนื่องจาก CC ไม่สามารถทราบได้ว่าหมายเลขดังกล่าวโทรเข้ามาใช้งานอยู่ในพื้นที่ใด เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรแล้วหากคุณ widwiw ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานอย่างไร แจ้ง CC ได้เลยนะคะ ยินดีดูแลค่ะ • widwiw

  Newbie

  Post: 2

   x 0

 • ความเห็นที่ #19
  • โพสท์เมื่อ : 03-09-12 08:39
  •   
  • Reply

  แล้วจะโทรไปต่างประเทศต้องสมัครโปรไหนคะจะถูกหรือว่าต้องกดอะไรก่อนคะโทรไปอเมริกาคะ

  ความเห็นที่ # 21 โพสท์เมื่อ : 03-09-12 10:42

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  หากคุณ widwiw  ต้องการโทรออกไปยังหมายเลขปลายทางที่อยู่ต่างประเทศ คุณ widwiw สามารถดูรายละเอียดและวิธีกดง่ายๆได้ที่นี่เลยนะคะ คลิก


  ความเห็นที่ # 21 โพสท์เมื่อ : 03-09-12 10:42

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  หากคุณ widwiw  ต้องการโทรออกไปยังหมายเลขปลายทางที่อยู่ต่างประเทศ คุณ widwiw สามารถดูรายละเอียดและวิธีกดง่ายๆได้ที่นี่เลยนะคะ คลิก


  ความเห็นที่ # 21 โพสท์เมื่อ : 03-09-12 10:42

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  หากคุณ widwiw  ต้องการโทรออกไปยังหมายเลขปลายทางที่อยู่ต่างประเทศ คุณ widwiw สามารถดูรายละเอียดและวิธีกดง่ายๆได้ที่นี่เลยนะคะ คลิก • callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1

 • ความเห็นที่ #5
  • โพสท์เมื่อ : 19-08-12 20:53
  •   
  • Reply

  ต้องขออภัยด้วยครับ ทางระบบไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากรายละเอียดการโทรเข้านั้นไม่ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนนี้ไว้เลยครับ จึงตรวจสอบได้เฉพาะเบอร์โทรออกเท่านั้นครับ


 • nanya

  Newbie

  Post: 5

   x 0

 • ความเห็นที่ #6
  • โพสท์เมื่อ : 22-08-12 15:37
  •   
  • Reply

  ถ้าเราอยากรู้เบอร์ที่โทรเข้าเราสามารถโทรให้เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดสายที่โทรเข้ามาได้ไหมค่ะว่าเป็นเบอร์ไหนเวลาใช้สายกี่นาทีอะไรประมาณนี้คะเพราะว่าตังเครื่องไม่ได้อยู่กับเรา

  ความเห็นที่ # 7 โพสท์เมื่อ : 22-08-12 15:52

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  CC ต้องขออภัยด้วยนะครับ เนื่องจากทาง Callcenter จะไม่มีข้อมูลการใช้งานประวัติ การโทร ของลูกค้าในฐานข้อมูลระบบ หากต้องการตรวจสอบเฉพาะเบอร์ที่โทรออกในระบบ 12call สามารถเข้าไปดูได้จาก บริการ Eservice ดูย้อนหลังได้ถึง 30 วันเลยทีเดียวครับ


  ความเห็นที่ # 7 โพสท์เมื่อ : 22-08-12 15:52

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  CC ต้องขออภัยด้วยนะครับ เนื่องจากทาง Callcenter จะไม่มีข้อมูลการใช้งานประวัติ การโทร ของลูกค้าในฐานข้อมูลระบบ หากต้องการตรวจสอบเฉพาะเบอร์ที่โทรออกในระบบ 12call สามารถเข้าไปดูได้จาก บริการ Eservice ดูย้อนหลังได้ถึง 30 วันเลยทีเดียวครับ


  ความเห็นที่ # 7 โพสท์เมื่อ : 22-08-12 15:52

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  CC ต้องขออภัยด้วยนะครับ เนื่องจากทาง Callcenter จะไม่มีข้อมูลการใช้งานประวัติ การโทร ของลูกค้าในฐานข้อมูลระบบ หากต้องการตรวจสอบเฉพาะเบอร์ที่โทรออกในระบบ 12call สามารถเข้าไปดูได้จาก บริการ Eservice ดูย้อนหลังได้ถึง 30 วันเลยทีเดียวครับ • nanya

  Newbie

  Post: 5

   x 0

 • ความเห็นที่ #8
  • โพสท์เมื่อ : 22-08-12 15:53
  •   
  • Reply

  มีเบอร์โทรเข้ามาเบอร์เราแต่เค้าเลือกไม่โชว์เบอร์เราเลยไม่รู้ว่าเป็นใครโทรมาบ่อยมากแต่ไม่พูดอะไรเราสามารถเช็คได้หรือป่าวคะว่าเป็นหมายเลขอะไรในขณะที่เขาใช้บริการเลือกไม่โชว์เบอร์

  ความเห็นที่ # 9 โพสท์เมื่อ : 22-08-12 16:02

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  หากเป็นการตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวจากหมายเลขปลายทาง ทางผู้ใช้งานจะไม่สามารถเช็คทำรายการดูหมายเลขได้ครับผม


  ความเห็นที่ # 9 โพสท์เมื่อ : 22-08-12 16:02

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  หากเป็นการตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวจากหมายเลขปลายทาง ทางผู้ใช้งานจะไม่สามารถเช็คทำรายการดูหมายเลขได้ครับผม


  ความเห็นที่ # 9 โพสท์เมื่อ : 22-08-12 16:02

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  หากเป็นการตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวจากหมายเลขปลายทาง ทางผู้ใช้งานจะไม่สามารถเช็คทำรายการดูหมายเลขได้ครับผม • 0908480541

  Newbie

  Post: 1

   x 0

 • ความเห็นที่ #27
  • โพสท์เมื่อ : 15-09-12 11:49
  •   
  • Reply

  เช็คเบอโทเข้าโทรออกทำยังไงอ่างง

  ความเห็นที่ # 28 โพสท์เมื่อ : 15-09-12 12:37

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  คุณสามารถ ตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานโทรออกทั้งหมดของหมายเลขผ่าน eservice https://12calleservice.ais.co.th/EPPWeb/index.html โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ

  1.Log In เข้าใช้บริการ โดยระบุเบอร์มือถือ กด ปุ่มรับรหัสผ่าน และรอรับรหัสผ่าน(One time Password)
  2.นำรหัสผ่าน( One Time Password) ที่ได้มาใส่ที่ช่องที่กำหนด กดตกลง
  3.หากเป็นการเข้าใช้งาน eService ครั้งแรก ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อตกลงก่อน ให้ลูกค้ากดตกลง จึงจะสามารถเข้าไปใช้งานได้
  4.เมื่อเข้าสู่ระบบ จะแสดงข้อมูลอยู่ที่เมนู "หน้าหลัก" ซึ่งจะมีรายละเอียดของเบอร์ลูกค้า เช่น เบอร์มือถือ   Service Year , Promotion ที่ใช้งาน บริการเสริมที่เปิดใช้งานอยู่
  5.ลูกค้าก็สามารถเข้าทำรายการต่างๆ ได้ตามปกติ  


  ความเห็นที่ # 28 โพสท์เมื่อ : 15-09-12 12:37

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  คุณสามารถ ตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานโทรออกทั้งหมดของหมายเลขผ่าน eservice https://12calleservice.ais.co.th/EPPWeb/index.html โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ

  1.Log In เข้าใช้บริการ โดยระบุเบอร์มือถือ กด ปุ่มรับรหัสผ่าน และรอรับรหัสผ่าน(One time Password)
  2.นำรหัสผ่าน( One Time Password) ที่ได้มาใส่ที่ช่องที่กำหนด กดตกลง
  3.หากเป็นการเข้าใช้งาน eService ครั้งแรก ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อตกลงก่อน ให้ลูกค้ากดตกลง จึงจะสามารถเข้าไปใช้งานได้
  4.เมื่อเข้าสู่ระบบ จะแสดงข้อมูลอยู่ที่เมนู "หน้าหลัก" ซึ่งจะมีรายละเอียดของเบอร์ลูกค้า เช่น เบอร์มือถือ   Service Year , Promotion ที่ใช้งาน บริการเสริมที่เปิดใช้งานอยู่
  5.ลูกค้าก็สามารถเข้าทำรายการต่างๆ ได้ตามปกติ  


  ความเห็นที่ # 28 โพสท์เมื่อ : 15-09-12 12:37

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  คุณสามารถ ตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานโทรออกทั้งหมดของหมายเลขผ่าน eservice https://12calleservice.ais.co.th/EPPWeb/index.html โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ

  1.Log In เข้าใช้บริการ โดยระบุเบอร์มือถือ กด ปุ่มรับรหัสผ่าน และรอรับรหัสผ่าน(One time Password)
  2.นำรหัสผ่าน( One Time Password) ที่ได้มาใส่ที่ช่องที่กำหนด กดตกลง
  3.หากเป็นการเข้าใช้งาน eService ครั้งแรก ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อตกลงก่อน ให้ลูกค้ากดตกลง จึงจะสามารถเข้าไปใช้งานได้
  4.เมื่อเข้าสู่ระบบ จะแสดงข้อมูลอยู่ที่เมนู "หน้าหลัก" ซึ่งจะมีรายละเอียดของเบอร์ลูกค้า เช่น เบอร์มือถือ   Service Year , Promotion ที่ใช้งาน บริการเสริมที่เปิดใช้งานอยู่
  5.ลูกค้าก็สามารถเข้าทำรายการต่างๆ ได้ตามปกติ   • 0854775282

  Newbie

  Post: 3

   x 0

 • ความเห็นที่ #35
  • โพสท์เมื่อ : 19-10-12 09:25
  •   
  • Reply

  เช็คเบอร์โทรเข้าได้มั้ย

  ความเห็นที่ # 36 โพสท์เมื่อ : 19-10-12 10:04

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  หากเป็นเบอร์โทรเข้า CC แนะนำเช็คจากตัวเครื่องได้เลยค่ะ เพราะการตรวจสอบผ่าน eservice จะเป็นการเช็คข้อมูลการใช้งานโทรออกค่ะ


  ความเห็นที่ # 36 โพสท์เมื่อ : 19-10-12 10:04

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  หากเป็นเบอร์โทรเข้า CC แนะนำเช็คจากตัวเครื่องได้เลยค่ะ เพราะการตรวจสอบผ่าน eservice จะเป็นการเช็คข้อมูลการใช้งานโทรออกค่ะ


  ความเห็นที่ # 36 โพสท์เมื่อ : 19-10-12 10:04

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  หากเป็นเบอร์โทรเข้า CC แนะนำเช็คจากตัวเครื่องได้เลยค่ะ เพราะการตรวจสอบผ่าน eservice จะเป็นการเช็คข้อมูลการใช้งานโทรออกค่ะ • 0854775282

  Newbie

  Post: 3

   x 0

 • ความเห็นที่ #31
  • โพสท์เมื่อ : 14-10-12 16:23
  •   
  • Reply

  ตรวจเช็คเบอร์ที่โทรออกต้องทํายังงัยเพราะเบอร์ไม่โทรศัพไม่ได้อยู่กับเรา

  ความเห็นที่ # 34 โพสท์เมื่อ : 14-10-12 16:47

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  สวัสดีค่ะ

  คุณสามารถตรวจสอบการใช้งานการโทรออกได้ที่ eService >>http://www.ais.co.th/eservice.html รวมถึงการเปลี่ยนโปรโมชั่น การใช้งาน GPRS/SMS/MMS/EDGE/3G ทั้งหมด

  โดยสามารถติดต่อกับทางบ้านที่ถือเครื่องอยู่ให้แจ้งรหัสที่ระบบส่งไปให้เพื่อเข้าตรวจสอบการใช้งานหมายเลขของคุณค่ะ หรือหากต้องการรับรหัสเข้าใช้งานด้วยเบอร์อื่นๆหรือ Email เพื่อ Log in เข้าใช้งาน eService โดยสแกนเอกสารบัตรประชาชนส่งเข้ามาทาง email : callcenter@ais.co.th โดยระบุ ข้าพเจ้า(ชื่อนามสกุล)เจ้าของหมายเลข xxxxxxxxxxx ยินยอมให้ AIS ส่ง One Time Password (รหัสผ่าน)เพื่อเข้าใช้งาน eService ไปที่ หมายเลขโทรศัพท์ : xxxxxxxxx / หรือ Email xxxxxxxxx
  หากได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว CC ยินดีทำรายการให้ทันทีค่ะ


  ความเห็นที่ # 34 โพสท์เมื่อ : 14-10-12 16:47

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  สวัสดีค่ะ

  คุณสามารถตรวจสอบการใช้งานการโทรออกได้ที่ eService >>http://www.ais.co.th/eservice.html รวมถึงการเปลี่ยนโปรโมชั่น การใช้งาน GPRS/SMS/MMS/EDGE/3G ทั้งหมด

  โดยสามารถติดต่อกับทางบ้านที่ถือเครื่องอยู่ให้แจ้งรหัสที่ระบบส่งไปให้เพื่อเข้าตรวจสอบการใช้งานหมายเลขของคุณค่ะ หรือหากต้องการรับรหัสเข้าใช้งานด้วยเบอร์อื่นๆหรือ Email เพื่อ Log in เข้าใช้งาน eService โดยสแกนเอกสารบัตรประชาชนส่งเข้ามาทาง email : callcenter@ais.co.th โดยระบุ ข้าพเจ้า(ชื่อนามสกุล)เจ้าของหมายเลข xxxxxxxxxxx ยินยอมให้ AIS ส่ง One Time Password (รหัสผ่าน)เพื่อเข้าใช้งาน eService ไปที่ หมายเลขโทรศัพท์ : xxxxxxxxx / หรือ Email xxxxxxxxx
  หากได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว CC ยินดีทำรายการให้ทันทีค่ะ


  ความเห็นที่ # 34 โพสท์เมื่อ : 14-10-12 16:47

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  สวัสดีค่ะ

  คุณสามารถตรวจสอบการใช้งานการโทรออกได้ที่ eService >>http://www.ais.co.th/eservice.html รวมถึงการเปลี่ยนโปรโมชั่น การใช้งาน GPRS/SMS/MMS/EDGE/3G ทั้งหมด

  โดยสามารถติดต่อกับทางบ้านที่ถือเครื่องอยู่ให้แจ้งรหัสที่ระบบส่งไปให้เพื่อเข้าตรวจสอบการใช้งานหมายเลขของคุณค่ะ หรือหากต้องการรับรหัสเข้าใช้งานด้วยเบอร์อื่นๆหรือ Email เพื่อ Log in เข้าใช้งาน eService โดยสแกนเอกสารบัตรประชาชนส่งเข้ามาทาง email : callcenter@ais.co.th โดยระบุ ข้าพเจ้า(ชื่อนามสกุล)เจ้าของหมายเลข xxxxxxxxxxx ยินยอมให้ AIS ส่ง One Time Password (รหัสผ่าน)เพื่อเข้าใช้งาน eService ไปที่ หมายเลขโทรศัพท์ : xxxxxxxxx / หรือ Email xxxxxxxxx
  หากได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว CC ยินดีทำรายการให้ทันทีค่ะ • katea

  Newbie

  Post: 9

   x 0

 • ความเห็นที่ #39
  • โพสท์เมื่อ : 03-12-12 16:02
  •   
  • Reply

  สอบถามการเข้าใช้บริการe-service  เนื่องจากเข้าไปเช็คแล้วแต่ระบบแจ้งไม่สามารถเช็คได้อยากทราบสาเหตุมาจากอะไร เบอร์อื่นที่ใช้อยู่แบบเติมเงินใช้ได้ แต่เบอร์ที่ใช้เป็นรายเดือนเช็คไม่ได้เลย  เบอร์ 0818805040  ขอรบกวนนิดหนึ่งน่ะค่ะเพราะอยากจะเช็คดูค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบบิลค่ะ

  ความเห็นที่ # 40 โพสท์เมื่อ : 03-12-12 16:34

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  สวัสดีค่ะ  คุณ katea

  หากเป็นหมายเลขระบบรายเดือนก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานย้อนหลังได้ถึง 3 เดือนเลยนะคะ http://www.ais.co.th/gsmadvance/th/default.aspx


  ความเห็นที่ # 40 โพสท์เมื่อ : 03-12-12 16:34

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  สวัสดีค่ะ  คุณ katea

  หากเป็นหมายเลขระบบรายเดือนก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานย้อนหลังได้ถึง 3 เดือนเลยนะคะ http://www.ais.co.th/gsmadvance/th/default.aspx


  ความเห็นที่ # 40 โพสท์เมื่อ : 03-12-12 16:34

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  สวัสดีค่ะ  คุณ katea

  หากเป็นหมายเลขระบบรายเดือนก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานย้อนหลังได้ถึง 3 เดือนเลยนะคะ http://www.ais.co.th/gsmadvance/th/default.aspx • nanya

  Newbie

  Post: 5

   x 0

 • ความเห็นที่ #10
  • โพสท์เมื่อ : 22-08-12 16:03
  •   
  • Reply

  อยากตั้งค่าจำกัดการโทรที่เครื่อง(สายเรียกเข้า)แต่จำรหัสผ่านจำกัดการโทรไม่ได้สามารถตรวจสอบได้ที่ไหนคะ

  ความเห็นที่ # 11 โพสท์เมื่อ : 22-08-12 16:07

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  แนะนำคุณ nanya ติดต่อศูนย์บริการตัวเครื่องการใช้งานดังกล่าวได้เลยทันทีครับ ^^


  ความเห็นที่ # 11 โพสท์เมื่อ : 22-08-12 16:07

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  แนะนำคุณ nanya ติดต่อศูนย์บริการตัวเครื่องการใช้งานดังกล่าวได้เลยทันทีครับ ^^


  ความเห็นที่ # 11 โพสท์เมื่อ : 22-08-12 16:07

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  แนะนำคุณ nanya ติดต่อศูนย์บริการตัวเครื่องการใช้งานดังกล่าวได้เลยทันทีครับ ^^ • subinkub

  Newbie

  Post: 20

   x 0

 • ความเห็นที่ #22
  • โพสท์เมื่อ : 07-09-12 22:35
  •   
  • Reply

  พี่ คร้าบ ทำไหมโทรศัพท์ผม มันโทรออกไม่ได้อ่ะคร้าบ แต่เปนแค่บางเบอร์นะคร้าบ มันเกี่ยวกับ ซิมไหมอ่ะ แล้วมีวิธีแก้ไขเปล่าคร้าบ ครอบคุณคร้าบ


 • 0854775282

  Newbie

  Post: 3

   x 0

 • ความเห็นที่ #32
  • โพสท์เมื่อ : 14-10-12 16:23
  •   
  • Reply

  ตรวจเช็คเบอร์ที่โทรออกต้องทํายังงัยเพราะเบอร์ไม่โทรศัพไม่ได้อยู่กับเรา

  ความเห็นที่ # 33 โพสท์เมื่อ : 14-10-12 16:31

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  สามารถดูรายการโทรออกย้อนหลังได้ถึง 30 วัน ผ่านบริการ Eservice นะครับ ทั้งนี้ต้องมีเบอร์โทรศัพท์หมายเลขดังกล่าวอยู่กับผู้ใช้งานเพื่อรับ one time password ในการยืนยันเพื่อเข้าทำรายการที่เว็บไซต์ด้วยนะครับ


  ความเห็นที่ # 33 โพสท์เมื่อ : 14-10-12 16:31

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  สามารถดูรายการโทรออกย้อนหลังได้ถึง 30 วัน ผ่านบริการ Eservice นะครับ ทั้งนี้ต้องมีเบอร์โทรศัพท์หมายเลขดังกล่าวอยู่กับผู้ใช้งานเพื่อรับ one time password ในการยืนยันเพื่อเข้าทำรายการที่เว็บไซต์ด้วยนะครับ


  ความเห็นที่ # 33 โพสท์เมื่อ : 14-10-12 16:31

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  สามารถดูรายการโทรออกย้อนหลังได้ถึง 30 วัน ผ่านบริการ Eservice นะครับ ทั้งนี้ต้องมีเบอร์โทรศัพท์หมายเลขดังกล่าวอยู่กับผู้ใช้งานเพื่อรับ one time password ในการยืนยันเพื่อเข้าทำรายการที่เว็บไซต์ด้วยนะครับ • เทวฤทธิ์

  Newbie

  Post: 1

   x 0

 • ความเห็นที่ #37
  • โพสท์เมื่อ : 20-10-12 13:27
  •   
  • Reply

  สามารถดูรายรับสายย้อนหลังได้ไหมคือที่เตรื่องลบออกหมดแล้วครับ

  ความเห็นที่ # 38 โพสท์เมื่อ : 20-10-12 14:24

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  สำหรับรายละเอียดการใช้งาน ในส่วนของสายที่ได้รับ จะไม่สามารถตรวจสอบได้ค่ะ เนื่องจากระบบจะเก็บไว้เพียงแค่หมายเลขที่โทรออกเท่านั้นค่ะ ซึ่งระบบจะเก็บข้อมูลไว้ย้อนหลัง 30 วันค่ะ ^______^


  ความเห็นที่ # 38 โพสท์เมื่อ : 20-10-12 14:24

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  สำหรับรายละเอียดการใช้งาน ในส่วนของสายที่ได้รับ จะไม่สามารถตรวจสอบได้ค่ะ เนื่องจากระบบจะเก็บไว้เพียงแค่หมายเลขที่โทรออกเท่านั้นค่ะ ซึ่งระบบจะเก็บข้อมูลไว้ย้อนหลัง 30 วันค่ะ ^______^


  ความเห็นที่ # 38 โพสท์เมื่อ : 20-10-12 14:24

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  สำหรับรายละเอียดการใช้งาน ในส่วนของสายที่ได้รับ จะไม่สามารถตรวจสอบได้ค่ะ เนื่องจากระบบจะเก็บไว้เพียงแค่หมายเลขที่โทรออกเท่านั้นค่ะ ซึ่งระบบจะเก็บข้อมูลไว้ย้อนหลัง 30 วันค่ะ ^______^ • subinkub

  Newbie

  Post: 20

   x 0

 • ความเห็นที่ #23
  • โพสท์เมื่อ : 07-09-12 22:45
  •   
  • Reply

  พี่ คร้าบ ทำไหมโทรศัพท์ผม มันโทรออกไม่ได้อ่ะคร้าบ แต่เปนแค่บางเบอร์นะคร้าบ มันเกี่ยวกับ ซิมไหมอ่ะ แล้วมีวิธีแก้ไขเปล่าคร้าบ ครอบคุณคร้าบ


 • nanya

  Newbie

  Post: 5

   x 0

 • ความเห็นที่ #12
  • โพสท์เมื่อ : 22-08-12 16:19
  •   
  • Reply

  ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกคำตอบ

  ความเห็นที่ # 13 โพสท์เมื่อ : 22-08-12 16:26

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  ขอบคุณคุณ nanya เช่นกันครับผม  หวังว่าโอกาสหน้า CC จะได้มีโอกาสดูแลการใช้งานให้คุณอีกครั้ง


  ความเห็นที่ # 13 โพสท์เมื่อ : 22-08-12 16:26

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  ขอบคุณคุณ nanya เช่นกันครับผม  หวังว่าโอกาสหน้า CC จะได้มีโอกาสดูแลการใช้งานให้คุณอีกครั้ง


  ความเห็นที่ # 13 โพสท์เมื่อ : 22-08-12 16:26

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  ขอบคุณคุณ nanya เช่นกันครับผม  หวังว่าโอกาสหน้า CC จะได้มีโอกาสดูแลการใช้งานให้คุณอีกครั้ง • subinkub

  Newbie

  Post: 20

   x 0

 • ความเห็นที่ #24
  • โพสท์เมื่อ : 07-09-12 22:45
  •   
  • Reply

  พี่ คร้าบ ทำไหมโทรศัพท์ผม มันโทรออกไม่ได้อ่ะคร้าบ แต่เปนแค่บางเบอร์นะคร้าบ มันเกี่ยวกับ ซิมไหมอ่ะ แล้วมีวิธีแก้ไขเปล่าคร้าบ ครอบคุณคร้าบ


 • subinkub

  Newbie

  Post: 20

   x 0

 • ความเห็นที่ #25
  • โพสท์เมื่อ : 07-09-12 22:47
  •   
  • Reply

  พี่ คร้าบ ทำไหมโทรศัพท์ผม มันโทรออกไม่ได้อ่ะคร้าบ แต่เปนแค่บางเบอร์นะคร้าบ มันเกี่ยวกับ ซิมไหมอ่ะ แล้วมีวิธีแก้ไขเปล่าคร้าบ ครอบคุณคร้าบ


 • fueangfa

  Newbie

  Post: 3

   x 0

 • ความเห็นที่ #29
  • โพสท์เมื่อ : 16-09-12 00:26
  •   
  • Reply

  ขอสอบถามนะคะ คือเข้าสู่ระบบแล้วและต้องการเช็คข้อมูลการใช้งานค่ะแต่ปรากฎว่าเมนูไม่มีคำว่า  ข้อมูลการใช้งาน ค่ะจะเช็คได้ที่ไหนค่ะ  รบกวนด้วยค่ะ

  ความเห็นที่ # 30 โพสท์เมื่อ : 16-09-12 04:41

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  ต้องขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานครับ AIS รับทราบปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับ เราจะรีบตรวจสอบและแก้ไข เพื่อให้คุณใช้งาน 12Call eService ได้เร็วที่สุดนะครับ


  ความเห็นที่ # 30 โพสท์เมื่อ : 16-09-12 04:41

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  ต้องขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานครับ AIS รับทราบปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับ เราจะรีบตรวจสอบและแก้ไข เพื่อให้คุณใช้งาน 12Call eService ได้เร็วที่สุดนะครับ


  ความเห็นที่ # 30 โพสท์เมื่อ : 16-09-12 04:41

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  ต้องขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานครับ AIS รับทราบปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับ เราจะรีบตรวจสอบและแก้ไข เพื่อให้คุณใช้งาน 12Call eService ได้เร็วที่สุดนะครับ • manee

  Newbie

  Post: 6

   x 0

 • ความเห็นที่ #41
  • โพสท์เมื่อ : 13-12-12 16:05
  •   
  • Reply

  อยากยกเลิกบริการ GPS ของ GSM ในโทรศัพท์มือถือทำไงบ้าง ยกเลิกในเครื่องได้หรือไม่


  ความเห็นที่ # 43 โพสท์เมื่อ : 13-12-12 17:33

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  การยกเลิกยกเลิกบริการ GPS จะต้องทำการยกเลิกจากตัวเครื่องนะคะ  แต่ถ้าเป็นการระงับสัญญาณ EDGE/GPRS ชั่วคราว  สามารถทำได้เองดังนี้ค่ะ
  + ปิดการใช้งาน EDGE/GPRS (Bar) : *129*1# โทรออก
  + เปิดการใช้งาน EDGE/GPRS (Unbar) : *129*2#  โทรออก  แล้วปิด-เปิดเครื่อง เพื่อ update สัญญาณ
  + ตรวจสอบสถานะการใช้งานปิด- เปิด EDGE/GPRS : *129#โทรออก

  แต่ระหว่างที่ปิดสัญญาณ EDGE/GPRS ไว้จะไม่สามารถรับ-ส่ง MMS ได้นะคะ 


  ความเห็นที่ # 43 โพสท์เมื่อ : 13-12-12 17:33

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  การยกเลิกยกเลิกบริการ GPS จะต้องทำการยกเลิกจากตัวเครื่องนะคะ  แต่ถ้าเป็นการระงับสัญญาณ EDGE/GPRS ชั่วคราว  สามารถทำได้เองดังนี้ค่ะ
  + ปิดการใช้งาน EDGE/GPRS (Bar) : *129*1# โทรออก
  + เปิดการใช้งาน EDGE/GPRS (Unbar) : *129*2#  โทรออก  แล้วปิด-เปิดเครื่อง เพื่อ update สัญญาณ
  + ตรวจสอบสถานะการใช้งานปิด- เปิด EDGE/GPRS : *129#โทรออก

  แต่ระหว่างที่ปิดสัญญาณ EDGE/GPRS ไว้จะไม่สามารถรับ-ส่ง MMS ได้นะคะ 


  ความเห็นที่ # 43 โพสท์เมื่อ : 13-12-12 17:33

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  การยกเลิกยกเลิกบริการ GPS จะต้องทำการยกเลิกจากตัวเครื่องนะคะ  แต่ถ้าเป็นการระงับสัญญาณ EDGE/GPRS ชั่วคราว  สามารถทำได้เองดังนี้ค่ะ
  + ปิดการใช้งาน EDGE/GPRS (Bar) : *129*1# โทรออก
  + เปิดการใช้งาน EDGE/GPRS (Unbar) : *129*2#  โทรออก  แล้วปิด-เปิดเครื่อง เพื่อ update สัญญาณ
  + ตรวจสอบสถานะการใช้งานปิด- เปิด EDGE/GPRS : *129#โทรออก

  แต่ระหว่างที่ปิดสัญญาณ EDGE/GPRS ไว้จะไม่สามารถรับ-ส่ง MMS ได้นะคะ  • manee

  Newbie

  Post: 6

   x 0

 • ความเห็นที่ #42
  • โพสท์เมื่อ : 13-12-12 16:07
  •   
  • Reply

  เมื่อมีเบอร์โทรเข้าแต่ไม่ได้รับสาย จะโชว์เบอร์หรือไม่

  ความเห็นที่ # 44 โพสท์เมื่อ : 13-12-12 17:37

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  หากเบอร์ที่โทรเข้ามาไม่ได้ใช้บริการเกี่ยวกับการซ่อนเบอร์  เมื่อไม่ได้รับสายก็จะแสดงที่หน้าจอตามปกติค่ะ


  ความเห็นที่ # 44 โพสท์เมื่อ : 13-12-12 17:37

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  หากเบอร์ที่โทรเข้ามาไม่ได้ใช้บริการเกี่ยวกับการซ่อนเบอร์  เมื่อไม่ได้รับสายก็จะแสดงที่หน้าจอตามปกติค่ะ


  ความเห็นที่ # 44 โพสท์เมื่อ : 13-12-12 17:37

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  หากเบอร์ที่โทรเข้ามาไม่ได้ใช้บริการเกี่ยวกับการซ่อนเบอร์  เมื่อไม่ได้รับสายก็จะแสดงที่หน้าจอตามปกติค่ะ • callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1

 • ความเห็นที่ #26
  • โพสท์เมื่อ : 07-09-12 22:52
  •   
  • Reply

  CC ตรวจสอบหมายเลข สถานะปกตินะคะ สามารถใช้งานได้ปกติ แนะนำเบื้องต้น ปิด / เปิดเครื่องเพื่ออัพเดทสัญญาณค่ะ
 • nanya

  Newbie

  Post: 5

   x 0

 • ความเห็นที่ #6
  • โพสท์เมื่อ : 22-08-12 15:37
  •   
  • Reply

  ถ้าเราอยากรู้เบอร์ที่โทรเข้าเราสามารถโทรให้เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดสายที่โทรเข้ามาได้ไหมค่ะว่าเป็นเบอร์ไหนเวลาใช้สายกี่นาทีอะไรประมาณนี้คะเพราะว่าตังเครื่องไม่ได้อยู่กับเรา


 • nanya

  Newbie

  Post: 5

   x 0

 • ความเห็นที่ #8
  • โพสท์เมื่อ : 22-08-12 15:53
  •   
  • Reply

  มีเบอร์โทรเข้ามาเบอร์เราแต่เค้าเลือกไม่โชว์เบอร์เราเลยไม่รู้ว่าเป็นใครโทรมาบ่อยมากแต่ไม่พูดอะไรเราสามารถเช็คได้หรือป่าวคะว่าเป็นหมายเลขอะไรในขณะที่เขาใช้บริการเลือกไม่โชว์เบอร์


 • nanya

  Newbie

  Post: 5

   x 0

 • ความเห็นที่ #10
  • โพสท์เมื่อ : 22-08-12 16:03
  •   
  • Reply

  อยากตั้งค่าจำกัดการโทรที่เครื่อง(สายเรียกเข้า)แต่จำรหัสผ่านจำกัดการโทรไม่ได้สามารถตรวจสอบได้ที่ไหนคะ


 • nanya

  Newbie

  Post: 5

   x 0

 • ความเห็นที่ #12
  • โพสท์เมื่อ : 22-08-12 16:19
  •   
  • Reply

  ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกคำตอบ


 • 0907896973

  Newbie

  Post: 1

   x 0

 • ความเห็นที่ #2
  • โพสท์เมื่อ : 19-08-12 11:22
  •   
  • Reply

  อยากรู้เบอรโทรเข้าออก • callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1

 • ความเห็นที่ #1
  • โพสท์เมื่อ : 11-06-12 21:48
  •   
  • Reply

  โดยปกติแล้ว การตรวจสอบรายละเอียดการใช้งาน ระบบจะมีการส่ง SMS  One Time Password ให้ที่ตัวเครื่องนะคะ  เพื่อเป็นการยืนยันความเป็นเจ้าของเครื่องผู้ใช้งาน 

  หากเครื่องไม่ได้อยู่ด้วย  คุณ Tech_com02 สามารถเข้าตรวจสอบได้  โดยต้องสอบถาม One Time Password กับผู้ถือตัวเครื่องอีกครั้งหนึ่งค่ะ  หากผู้ถือเครื่องยินยอมแจ้งรหัส ก็สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ  โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้งานย้อนหลังได้ฟรี !!   30 วันค่ะ  • subinkub

  Newbie

  Post: 20

   x 0

 • ความเห็นที่ #22
  • โพสท์เมื่อ : 07-09-12 22:35
  •   
  • Reply

  พี่ คร้าบ ทำไหมโทรศัพท์ผม มันโทรออกไม่ได้อ่ะคร้าบ แต่เปนแค่บางเบอร์นะคร้าบ มันเกี่ยวกับ ซิมไหมอ่ะ แล้วมีวิธีแก้ไขเปล่าคร้าบ ครอบคุณคร้าบ


 • callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1

 • ความเห็นที่ #1
  • โพสท์เมื่อ : 11-06-12 21:48
  •   
  • Reply

  โดยปกติแล้ว การตรวจสอบรายละเอียดการใช้งาน ระบบจะมีการส่ง SMS  One Time Password ให้ที่ตัวเครื่องนะคะ  เพื่อเป็นการยืนยันความเป็นเจ้าของเครื่องผู้ใช้งาน 

  หากเครื่องไม่ได้อยู่ด้วย  คุณ Tech_com02 สามารถเข้าตรวจสอบได้  โดยต้องสอบถาม One Time Password กับผู้ถือตัวเครื่องอีกครั้งหนึ่งค่ะ  หากผู้ถือเครื่องยินยอมแจ้งรหัส ก็สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ  โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้งานย้อนหลังได้ฟรี !!   30 วันค่ะ  • 0908480541

  Newbie

  Post: 1

   x 0

 • ความเห็นที่ #27
  • โพสท์เมื่อ : 15-09-12 11:49
  •   
  • Reply

  เช็คเบอโทเข้าโทรออกทำยังไงอ่างง


 • salinefang

  Newbie

  Post: 2

   x 0

 • ความเห็นที่ #14
  • โพสท์เมื่อ : 24-08-12 16:07
  •   
  • Reply

  เช็คเบอย้อนหลังทามไงคร่า • salinefang

  Newbie

  Post: 2

   x 0

 • ความเห็นที่ #15
  • โพสท์เมื่อ : 24-08-12 16:07
  •   
  • Reply

  เช็คเบอย้อนหลังทามไงคร่า • 0907896973

  Newbie

  Post: 1

   x 0

 • ความเห็นที่ #2
  • โพสท์เมื่อ : 19-08-12 11:22
  •   
  • Reply

  อยากรู้เบอรโทรเข้าออก • subinkub

  Newbie

  Post: 20

   x 0

 • ความเห็นที่ #23
  • โพสท์เมื่อ : 07-09-12 22:45
  •   
  • Reply

  พี่ คร้าบ ทำไหมโทรศัพท์ผม มันโทรออกไม่ได้อ่ะคร้าบ แต่เปนแค่บางเบอร์นะคร้าบ มันเกี่ยวกับ ซิมไหมอ่ะ แล้วมีวิธีแก้ไขเปล่าคร้าบ ครอบคุณคร้าบ


 • subinkub

  Newbie

  Post: 20

   x 0

 • ความเห็นที่ #22
  • โพสท์เมื่อ : 07-09-12 22:35
  •   
  • Reply

  พี่ คร้าบ ทำไหมโทรศัพท์ผม มันโทรออกไม่ได้อ่ะคร้าบ แต่เปนแค่บางเบอร์นะคร้าบ มันเกี่ยวกับ ซิมไหมอ่ะ แล้วมีวิธีแก้ไขเปล่าคร้าบ ครอบคุณคร้าบ


 • subinkub

  Newbie

  Post: 20

   x 0

 • ความเห็นที่ #24
  • โพสท์เมื่อ : 07-09-12 22:45
  •   
  • Reply

  พี่ คร้าบ ทำไหมโทรศัพท์ผม มันโทรออกไม่ได้อ่ะคร้าบ แต่เปนแค่บางเบอร์นะคร้าบ มันเกี่ยวกับ ซิมไหมอ่ะ แล้วมีวิธีแก้ไขเปล่าคร้าบ ครอบคุณคร้าบ


 • subinkub

  Newbie

  Post: 20

   x 0

 • ความเห็นที่ #23
  • โพสท์เมื่อ : 07-09-12 22:45
  •   
  • Reply

  พี่ คร้าบ ทำไหมโทรศัพท์ผม มันโทรออกไม่ได้อ่ะคร้าบ แต่เปนแค่บางเบอร์นะคร้าบ มันเกี่ยวกับ ซิมไหมอ่ะ แล้วมีวิธีแก้ไขเปล่าคร้าบ ครอบคุณคร้าบ


 • subinkub

  Newbie

  Post: 20

   x 0

 • ความเห็นที่ #25
  • โพสท์เมื่อ : 07-09-12 22:47
  •   
  • Reply

  พี่ คร้าบ ทำไหมโทรศัพท์ผม มันโทรออกไม่ได้อ่ะคร้าบ แต่เปนแค่บางเบอร์นะคร้าบ มันเกี่ยวกับ ซิมไหมอ่ะ แล้วมีวิธีแก้ไขเปล่าคร้าบ ครอบคุณคร้าบ


 • subinkub

  Newbie

  Post: 20

   x 0

 • ความเห็นที่ #24
  • โพสท์เมื่อ : 07-09-12 22:45
  •   
  • Reply

  พี่ คร้าบ ทำไหมโทรศัพท์ผม มันโทรออกไม่ได้อ่ะคร้าบ แต่เปนแค่บางเบอร์นะคร้าบ มันเกี่ยวกับ ซิมไหมอ่ะ แล้วมีวิธีแก้ไขเปล่าคร้าบ ครอบคุณคร้าบ


 • dermbang91

  Newbie

  Post: 1

   x 0

 • ความเห็นที่ #4
  • โพสท์เมื่อ : 19-08-12 19:53
  •   
  • Reply

  เราจะตรวจสอบรายระเอียดการรับสาย หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้าเบอร์เราได้ทางไหนบ้างค่ะ จะนำไปใช้ประกอบในชั้นศาลค่ะ


 • subinkub

  Newbie

  Post: 20

   x 0

 • ความเห็นที่ #25
  • โพสท์เมื่อ : 07-09-12 22:47
  •   
  • Reply

  พี่ คร้าบ ทำไหมโทรศัพท์ผม มันโทรออกไม่ได้อ่ะคร้าบ แต่เปนแค่บางเบอร์นะคร้าบ มันเกี่ยวกับ ซิมไหมอ่ะ แล้วมีวิธีแก้ไขเปล่าคร้าบ ครอบคุณคร้าบ


 • callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1

 • ความเห็นที่ #26
  • โพสท์เมื่อ : 07-09-12 22:52
  •   
  • Reply

  CC ตรวจสอบหมายเลข สถานะปกตินะคะ สามารถใช้งานได้ปกติ แนะนำเบื้องต้น ปิด / เปิดเครื่องเพื่ออัพเดทสัญญาณค่ะ
 • widwiw

  Newbie

  Post: 2

   x 0

 • ความเห็นที่ #18
  • โพสท์เมื่อ : 03-09-12 08:35
  •   
  • Reply

  อยากทราบเบอร์โทรศัพท์หมายเลขนี้ว่าโทรมาจากที่ไหน 0854475926 คะตรวจสอบให้ด้วยนะคะ


 • dermbang91

  Newbie

  Post: 1

   x 0

 • ความเห็นที่ #4
  • โพสท์เมื่อ : 19-08-12 19:53
  •   
  • Reply

  เราจะตรวจสอบรายระเอียดการรับสาย หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้าเบอร์เราได้ทางไหนบ้างค่ะ จะนำไปใช้ประกอบในชั้นศาลค่ะ


 • widwiw

  Newbie

  Post: 2

   x 0

 • ความเห็นที่ #19
  • โพสท์เมื่อ : 03-09-12 08:39
  •   
  • Reply

  แล้วจะโทรไปต่างประเทศต้องสมัครโปรไหนคะจะถูกหรือว่าต้องกดอะไรก่อนคะโทรไปอเมริกาคะ


 • callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1

 • ความเห็นที่ #26
  • โพสท์เมื่อ : 07-09-12 22:52
  •   
  • Reply

  CC ตรวจสอบหมายเลข สถานะปกตินะคะ สามารถใช้งานได้ปกติ แนะนำเบื้องต้น ปิด / เปิดเครื่องเพื่ออัพเดทสัญญาณค่ะ
 • 0908480541

  Newbie

  Post: 1

   x 0

 • ความเห็นที่ #27
  • โพสท์เมื่อ : 15-09-12 11:49
  •   
  • Reply

  เช็คเบอโทเข้าโทรออกทำยังไงอ่างง


 • fueangfa

  Newbie

  Post: 3

   x 0

 • ความเห็นที่ #29
  • โพสท์เมื่อ : 16-09-12 00:26
  •   
  • Reply

  ขอสอบถามนะคะ คือเข้าสู่ระบบแล้วและต้องการเช็คข้อมูลการใช้งานค่ะแต่ปรากฎว่าเมนูไม่มีคำว่า  ข้อมูลการใช้งาน ค่ะจะเช็คได้ที่ไหนค่ะ  รบกวนด้วยค่ะ


 • callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1

 • ความเห็นที่ #5
  • โพสท์เมื่อ : 19-08-12 20:53
  •   
  • Reply

  ต้องขออภัยด้วยครับ ทางระบบไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากรายละเอียดการโทรเข้านั้นไม่ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนนี้ไว้เลยครับ จึงตรวจสอบได้เฉพาะเบอร์โทรออกเท่านั้นครับ


 • callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1

 • ความเห็นที่ #5
  • โพสท์เมื่อ : 19-08-12 20:53
  •   
  • Reply

  ต้องขออภัยด้วยครับ ทางระบบไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากรายละเอียดการโทรเข้านั้นไม่ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนนี้ไว้เลยครับ จึงตรวจสอบได้เฉพาะเบอร์โทรออกเท่านั้นครับ


 • nanya

  Newbie

  Post: 5

   x 0

 • ความเห็นที่ #6
  • โพสท์เมื่อ : 22-08-12 15:37
  •   
  • Reply

  ถ้าเราอยากรู้เบอร์ที่โทรเข้าเราสามารถโทรให้เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดสายที่โทรเข้ามาได้ไหมค่ะว่าเป็นเบอร์ไหนเวลาใช้สายกี่นาทีอะไรประมาณนี้คะเพราะว่าตังเครื่องไม่ได้อยู่กับเรา


 • nanya

  Newbie

  Post: 5

   x 0

 • ความเห็นที่ #8
  • โพสท์เมื่อ : 22-08-12 15:53
  •   
  • Reply

  มีเบอร์โทรเข้ามาเบอร์เราแต่เค้าเลือกไม่โชว์เบอร์เราเลยไม่รู้ว่าเป็นใครโทรมาบ่อยมากแต่ไม่พูดอะไรเราสามารถเช็คได้หรือป่าวคะว่าเป็นหมายเลขอะไรในขณะที่เขาใช้บริการเลือกไม่โชว์เบอร์


 • nanya

  Newbie

  Post: 5

   x 0

 • ความเห็นที่ #10
  • โพสท์เมื่อ : 22-08-12 16:03
  •   
  • Reply

  อยากตั้งค่าจำกัดการโทรที่เครื่อง(สายเรียกเข้า)แต่จำรหัสผ่านจำกัดการโทรไม่ได้สามารถตรวจสอบได้ที่ไหนคะ


 • nanya

  Newbie

  Post: 5

   x 0

 • ความเห็นที่ #12
  • โพสท์เมื่อ : 22-08-12 16:19
  •   
  • Reply

  ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกคำตอบ


 • salinefang

  Newbie

  Post: 2

   x 0

 • ความเห็นที่ #14
  • โพสท์เมื่อ : 24-08-12 16:07
  •   
  • Reply

  เช็คเบอย้อนหลังทามไงคร่า • salinefang

  Newbie

  Post: 2

   x 0

 • ความเห็นที่ #15
  • โพสท์เมื่อ : 24-08-12 16:07
  •   
  • Reply

  เช็คเบอย้อนหลังทามไงคร่า • เทวฤทธิ์

  Newbie

  Post: 1

   x 0

 • ความเห็นที่ #37
  • โพสท์เมื่อ : 20-10-12 13:27
  •   
  • Reply

  สามารถดูรายรับสายย้อนหลังได้ไหมคือที่เตรื่องลบออกหมดแล้วครับ


 • katea

  Newbie

  Post: 9

   x 0

 • ความเห็นที่ #39
  • โพสท์เมื่อ : 03-12-12 16:02
  •   
  • Reply

  สอบถามการเข้าใช้บริการe-service  เนื่องจากเข้าไปเช็คแล้วแต่ระบบแจ้งไม่สามารถเช็คได้อยากทราบสาเหตุมาจากอะไร เบอร์อื่นที่ใช้อยู่แบบเติมเงินใช้ได้ แต่เบอร์ที่ใช้เป็นรายเดือนเช็คไม่ได้เลย  เบอร์ 0818805040  ขอรบกวนนิดหนึ่งน่ะค่ะเพราะอยากจะเช็คดูค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบบิลค่ะ


 • manee

  Newbie

  Post: 6

   x 0

 • ความเห็นที่ #41
  • โพสท์เมื่อ : 13-12-12 16:05
  •   
  • Reply

  อยากยกเลิกบริการ GPS ของ GSM ในโทรศัพท์มือถือทำไงบ้าง ยกเลิกในเครื่องได้หรือไม่ • manee

  Newbie

  Post: 6

   x 0

 • ความเห็นที่ #41
  • โพสท์เมื่อ : 13-12-12 16:05
  •   
  • Reply

  อยากยกเลิกบริการ GPS ของ GSM ในโทรศัพท์มือถือทำไงบ้าง ยกเลิกในเครื่องได้หรือไม่ • manee

  Newbie

  Post: 6

   x 0

 • ความเห็นที่ #42
  • โพสท์เมื่อ : 13-12-12 16:07
  •   
  • Reply

  เมื่อมีเบอร์โทรเข้าแต่ไม่ได้รับสาย จะโชว์เบอร์หรือไม่


 • manee

  Newbie

  Post: 6

   x 0

 • ความเห็นที่ #42
  • โพสท์เมื่อ : 13-12-12 16:07
  •   
  • Reply

  เมื่อมีเบอร์โทรเข้าแต่ไม่ได้รับสาย จะโชว์เบอร์หรือไม่


 • katea

  Newbie

  Post: 9

   x 0

 • ความเห็นที่ #39
  • โพสท์เมื่อ : 03-12-12 16:02
  •   
  • Reply

  สอบถามการเข้าใช้บริการe-service  เนื่องจากเข้าไปเช็คแล้วแต่ระบบแจ้งไม่สามารถเช็คได้อยากทราบสาเหตุมาจากอะไร เบอร์อื่นที่ใช้อยู่แบบเติมเงินใช้ได้ แต่เบอร์ที่ใช้เป็นรายเดือนเช็คไม่ได้เลย  เบอร์ 0818805040  ขอรบกวนนิดหนึ่งน่ะค่ะเพราะอยากจะเช็คดูค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบบิลค่ะ


 • 0854775282

  Newbie

  Post: 3

   x 0

 • ความเห็นที่ #35
  • โพสท์เมื่อ : 19-10-12 09:25
  •   
  • Reply

  เช็คเบอร์โทรเข้าได้มั้ย


 • 0854775282

  Newbie

  Post: 3

   x 0

 • ความเห็นที่ #31
  • โพสท์เมื่อ : 14-10-12 16:23
  •   
  • Reply

  ตรวจเช็คเบอร์ที่โทรออกต้องทํายังงัยเพราะเบอร์ไม่โทรศัพไม่ได้อยู่กับเรา


 • เทวฤทธิ์

  Newbie

  Post: 1

   x 0

 • ความเห็นที่ #37
  • โพสท์เมื่อ : 20-10-12 13:27
  •   
  • Reply

  สามารถดูรายรับสายย้อนหลังได้ไหมคือที่เตรื่องลบออกหมดแล้วครับ


 • widwiw

  Newbie

  Post: 2

   x 0

 • ความเห็นที่ #18
  • โพสท์เมื่อ : 03-09-12 08:35
  •   
  • Reply

  อยากทราบเบอร์โทรศัพท์หมายเลขนี้ว่าโทรมาจากที่ไหน 0854475926 คะตรวจสอบให้ด้วยนะคะ


 • 0854775282

  Newbie

  Post: 3

   x 0

 • ความเห็นที่ #32
  • โพสท์เมื่อ : 14-10-12 16:23
  •   
  • Reply

  ตรวจเช็คเบอร์ที่โทรออกต้องทํายังงัยเพราะเบอร์ไม่โทรศัพไม่ได้อยู่กับเรา


 • widwiw

  Newbie

  Post: 2

   x 0

 • ความเห็นที่ #19
  • โพสท์เมื่อ : 03-09-12 08:39
  •   
  • Reply

  แล้วจะโทรไปต่างประเทศต้องสมัครโปรไหนคะจะถูกหรือว่าต้องกดอะไรก่อนคะโทรไปอเมริกาคะ


 • 0854775282

  Newbie

  Post: 3

   x 0

 • ความเห็นที่ #31
  • โพสท์เมื่อ : 14-10-12 16:23
  •   
  • Reply

  ตรวจเช็คเบอร์ที่โทรออกต้องทํายังงัยเพราะเบอร์ไม่โทรศัพไม่ได้อยู่กับเรา


 • 0854775282

  Newbie

  Post: 3

   x 0

 • ความเห็นที่ #32
  • โพสท์เมื่อ : 14-10-12 16:23
  •   
  • Reply

  ตรวจเช็คเบอร์ที่โทรออกต้องทํายังงัยเพราะเบอร์ไม่โทรศัพไม่ได้อยู่กับเรา


 • 0854775282

  Newbie

  Post: 3

   x 0

 • ความเห็นที่ #35
  • โพสท์เมื่อ : 19-10-12 09:25
  •   
  • Reply

  เช็คเบอร์โทรเข้าได้มั้ย


 • fueangfa

  Newbie

  Post: 3

   x 0

 • ความเห็นที่ #29
  • โพสท์เมื่อ : 16-09-12 00:26
  •   
  • Reply

  ขอสอบถามนะคะ คือเข้าสู่ระบบแล้วและต้องการเช็คข้อมูลการใช้งานค่ะแต่ปรากฎว่าเมนูไม่มีคำว่า  ข้อมูลการใช้งาน ค่ะจะเช็คได้ที่ไหนค่ะ  รบกวนด้วยค่ะ
แสดงความเห็น
(กรุณา Login ก่อน)

  

ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิก ที่นี่


)