select
 • ผู้เขียน
 • หัวข้อ: เช็คเบอร์โทรออกย้อนหลังเกิน1เดือน

 • josodmax

  Newbie

  Post: 1

   x 0

  • โพสท์เมื่อ : 07-10-11 01:23
  •   

  เช็คเบอร์โทรออกย้อนหลังเกิน1เดือน สามารถติดต่อ call center ได้ไหม ผมต้องการเช็คย้อนหลังจริงๆๆครับ


 • 1302000034425

  Newbie

  Post: 2

   x 0

 • ความเห็นที่ #2
  • โพสท์เมื่อ : 09-12-11 19:10
  •   
  • Reply

  หนูต้องการเช็คเบอร์ย้อนหลังจริงๆคะ • 1302000034425

  Newbie

  Post: 2

   x 0

 • ความเห็นที่ #3
  • โพสท์เมื่อ : 09-12-11 19:12
  •   
  • Reply

  ทำไหมไม่รู้เรืร่องเลยคับ


  ความเห็นที่ # 4 โพสท์เมื่อ : 09-12-11 19:41

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  คุณสามารถตรวจสอบหมายเลขการโทรออกย้อนหลังได้ที่บริการ eService ของ AIS ครับ


  ความเห็นที่ # 4 โพสท์เมื่อ : 09-12-11 19:41

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  คุณสามารถตรวจสอบหมายเลขการโทรออกย้อนหลังได้ที่บริการ eService ของ AIS ครับ


  ความเห็นที่ # 4 โพสท์เมื่อ : 09-12-11 19:41

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  คุณสามารถตรวจสอบหมายเลขการโทรออกย้อนหลังได้ที่บริการ eService ของ AIS ครับ • callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1

 • ความเห็นที่ #1
  • โพสท์เมื่อ : 10-10-11 16:40
  •   
  • Reply

  หากเบอร์เปิดใช้งานไม่น้อยกว่า 3 เดือน  และคุณแสดงตนระบบแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน  แนะนำติดต่อที่ฝ่ายกฏหมาย (ด้วยตนเอง) ชั้น 26 อาคารชินวัตร1 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ  หรือ AIS Shop ทั่วประเทศ  เพื่อขอย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน  พร้อมเอกสารดังนี้ค่ะ
  - แบบฟอร์ม “คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล”

  *สำเนาแผ่น SIM Card
  -เจ้าหน้าที่ทำการถ่ายสำเนาจาก SIM Card จริงที่ลูกค้านำมาแสดง ซึ่งสามารถแสดงเลขที่ SIM Card ได้อย่างชัดเจน

  **สำเนาบัตรประชาชน
  -ใช้บัตรประชาชนของผู้มาติดต่อ เซ็นสำเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อ และ สำเนาบัตรประชาชนผู้สูญหาย

  ***สำเนาทะเบียนบ้านโดย
  1.ระบุความประสงค์ในการขอรายละเอียดการใช้งาน
  2.ระบุสาเหตุ ในการขอรายละเอียดการใช้งาน
  3.เซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อ • kiewloveki

  Newbie

  Post: 2

   x 0

 • ความเห็นที่ #5
  • โพสท์เมื่อ : 31-08-12 20:04
  •   
  • Reply

  ไม่รู้เรื่องเลย


 • kiewloveki

  Newbie

  Post: 2

   x 0

 • ความเห็นที่ #6
  • โพสท์เมื่อ : 31-08-12 20:06
  •   
  • Reply

  ไม่รู้เรื่องเลย

  ความเห็นที่ # 7 โพสท์เมื่อ : 31-08-12 21:01

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  หากพบปัญหาการใช้งานหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งให้ CC ทำการตรวจสอบได้เลยค่ะ 


  ความเห็นที่ # 7 โพสท์เมื่อ : 31-08-12 21:01

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  หากพบปัญหาการใช้งานหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งให้ CC ทำการตรวจสอบได้เลยค่ะ 


  ความเห็นที่ # 7 โพสท์เมื่อ : 31-08-12 21:01

  callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1


  หากพบปัญหาการใช้งานหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งให้ CC ทำการตรวจสอบได้เลยค่ะ  • 1302000034425

  Newbie

  Post: 2

   x 0

 • ความเห็นที่ #2
  • โพสท์เมื่อ : 09-12-11 19:10
  •   
  • Reply

  หนูต้องการเช็คเบอร์ย้อนหลังจริงๆคะ • 1302000034425

  Newbie

  Post: 2

   x 0

 • ความเห็นที่ #3
  • โพสท์เมื่อ : 09-12-11 19:12
  •   
  • Reply

  ทำไหมไม่รู้เรืร่องเลยคับ • 1302000034425

  Newbie

  Post: 2

   x 0

 • ความเห็นที่ #2
  • โพสท์เมื่อ : 09-12-11 19:10
  •   
  • Reply

  หนูต้องการเช็คเบอร์ย้อนหลังจริงๆคะ • 1302000034425

  Newbie

  Post: 2

   x 0

 • ความเห็นที่ #3
  • โพสท์เมื่อ : 09-12-11 19:12
  •   
  • Reply

  ทำไหมไม่รู้เรืร่องเลยคับ • callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1

 • ความเห็นที่ #1
  • โพสท์เมื่อ : 10-10-11 16:40
  •   
  • Reply

  หากเบอร์เปิดใช้งานไม่น้อยกว่า 3 เดือน  และคุณแสดงตนระบบแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน  แนะนำติดต่อที่ฝ่ายกฏหมาย (ด้วยตนเอง) ชั้น 26 อาคารชินวัตร1 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ  หรือ AIS Shop ทั่วประเทศ  เพื่อขอย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน  พร้อมเอกสารดังนี้ค่ะ
  - แบบฟอร์ม “คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล”

  *สำเนาแผ่น SIM Card
  -เจ้าหน้าที่ทำการถ่ายสำเนาจาก SIM Card จริงที่ลูกค้านำมาแสดง ซึ่งสามารถแสดงเลขที่ SIM Card ได้อย่างชัดเจน

  **สำเนาบัตรประชาชน
  -ใช้บัตรประชาชนของผู้มาติดต่อ เซ็นสำเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อ และ สำเนาบัตรประชาชนผู้สูญหาย

  ***สำเนาทะเบียนบ้านโดย
  1.ระบุความประสงค์ในการขอรายละเอียดการใช้งาน
  2.ระบุสาเหตุ ในการขอรายละเอียดการใช้งาน
  3.เซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อ • kiewloveki

  Newbie

  Post: 2

   x 0

 • ความเห็นที่ #5
  • โพสท์เมื่อ : 31-08-12 20:04
  •   
  • Reply

  ไม่รู้เรื่องเลย


 • kiewloveki

  Newbie

  Post: 2

   x 0

 • ความเห็นที่ #5
  • โพสท์เมื่อ : 31-08-12 20:04
  •   
  • Reply

  ไม่รู้เรื่องเลย


 • kiewloveki

  Newbie

  Post: 2

   x 0

 • ความเห็นที่ #6
  • โพสท์เมื่อ : 31-08-12 20:06
  •   
  • Reply

  ไม่รู้เรื่องเลย


 • kiewloveki

  Newbie

  Post: 2

   x 0

 • ความเห็นที่ #6
  • โพสท์เมื่อ : 31-08-12 20:06
  •   
  • Reply

  ไม่รู้เรื่องเลย


 • callcenter

  Exclusive Member

  Post: 66276

   x 1

 • ความเห็นที่ #1
  • โพสท์เมื่อ : 10-10-11 16:40
  •   
  • Reply

  หากเบอร์เปิดใช้งานไม่น้อยกว่า 3 เดือน  และคุณแสดงตนระบบแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน  แนะนำติดต่อที่ฝ่ายกฏหมาย (ด้วยตนเอง) ชั้น 26 อาคารชินวัตร1 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ  หรือ AIS Shop ทั่วประเทศ  เพื่อขอย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน  พร้อมเอกสารดังนี้ค่ะ
  - แบบฟอร์ม “คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล”

  *สำเนาแผ่น SIM Card
  -เจ้าหน้าที่ทำการถ่ายสำเนาจาก SIM Card จริงที่ลูกค้านำมาแสดง ซึ่งสามารถแสดงเลขที่ SIM Card ได้อย่างชัดเจน

  **สำเนาบัตรประชาชน
  -ใช้บัตรประชาชนของผู้มาติดต่อ เซ็นสำเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อ และ สำเนาบัตรประชาชนผู้สูญหาย

  ***สำเนาทะเบียนบ้านโดย
  1.ระบุความประสงค์ในการขอรายละเอียดการใช้งาน
  2.ระบุสาเหตุ ในการขอรายละเอียดการใช้งาน
  3.เซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อ

แสดงความเห็น
(กรุณา Login ก่อน)

  

ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิก ที่นี่


)